46 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần từ 24 - 30/5

11:20' - 22/05/2021
BNEWS Tuần từ 24 - 30/5, 46 doanh nghiệp sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Dưới đây là một số doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng đáng chú ý:

Danh sách trả cố tức bằng tiền mặt

- Tổng công ty Viglacera – CTCP (Mã chứng khoán: VCG) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 11%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/5/2021 và chốt chi trả ngày 25/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 2/6/2021.

- Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng (Mã chứng khoán: TSB) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2021 và chốt chi trả ngày 28/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 10/6/2021.

- Công ty cổ phần Vigalacera Tiên Sơn (Mã chứng khoán: VIT) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 18%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 24/5/2021 và chốt chi trả ngày 25/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 2/6/2021.

- Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (Mã chứng khoán: ADC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2021 và chốt chi trả ngày 28/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/6/2021.

- Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (Mã chứng khoán: PGC) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 2%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2021 và chốt chi trả ngày 31/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 25/6/2021.

- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán: VIF) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8,89%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 25/5/2021 và chốt chi trả ngày 26/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 26/6/2021.

- Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình (Mã chứng khoán: NFC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2021 và chốt chi trả ngày 31/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 10/6/2021.

- Công ty cổ phần Thủy điện nước trong (Mã chứng khoán: NTH) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 15%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2021 và chốt chi trả ngày 28/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 16/6/2021.

- Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Mã chứng khoán: DPC) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2021 và chốt chi trả ngày 31/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định (Mã chứng khoán: GDW) trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2021 và chốt chi trả ngày 31/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 15/6/2021.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (Mã chứng khoán: UIC) trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 10%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 28/5/2021 và chốt chi trả ngày 31/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 10/6/2021.

 

Danh sách trả cố tức bằng cổ phiếu                     

- Công ty cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Mã chứng khoán: HAX) trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Công ty chốt danh sách cổ đông ngày 27/5/2021. Ngày thực hiện chi trả 27/5/2021./

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục