Cập nhật lịch ngừng cung cấp điện Bình Định hôm nay 7/6

10:07' - 07/06/2021
BNEWS Cập nhật lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Quy Nhơn, Bình Định hôm nay 7/6.

Công ty điện lực Bình Định thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện cập nhật mới nhất (lịch cúp điện Bình Định) thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện hôm nay 7/6 như sau:

Chi tiết lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Bình Định cập nhật lúc 9h48 ngày 7/6 cụ thể như sau:

Điện lực Mã trạm Tên trạm Từ Đến Lý do  
Điện Lực Phú Tài FD53B707 ĐMT Ngân Hà 06:00 ngày 07/06/2021 15:00 ngày 07/06/2021 Thay xà đỡ MBA, cáp lực hạ áp, thay MBA từ 250kVA lên 560kVA(Công trình NDL TBA Khang Thịnh) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH531034 Khang Thịnh 06:00 ngày 07/06/2021 15:00 ngày 07/06/2021 Thay xà đỡ MBA, cáp lực hạ áp, thay MBA từ 250kVA lên 560kVA(Công trình NDL TBA Khang Thịnh) Đã duyệt
Điện Lực Phú Tài FH539143 Tâm Phú 06:00 ngày 07/06/2021 15:00 ngày 07/06/2021 Thay xà đỡ MBA, cáp lực hạ áp, thay MBA từ 250kVA lên 560kVA(Công trình NDL TBA Khang Thịnh) Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573174 TBA Cầu Giấy 2 07:00 ngày 07/06/2021 12:30 ngày 07/06/2021 Đại tu ĐZ 22kV XT476HNH Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CC573202 TBA Diễn Khánh 07:00 ngày 07/06/2021 12:30 ngày 07/06/2021 Đại tu ĐZ 22kV XT476HNH Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH529003 TBA BTS TT Mạng lưới Mobifon MT (25 KVA đèo phú cũ) 07:00 ngày 07/06/2021 12:30 ngày 07/06/2021 Đại tu ĐZ 22kV XT476HNH Đã duyệt
Điện Lực Bồng Sơn CH539002 TBA SITE đèo phú cũ( Vietnammobile) 07:00 ngày 07/06/2021 12:30 ngày 07/06/2021 Đại tu ĐZ 22kV XT476HNH Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530258 Phong An 07:15 ngày 07/06/2021 13:00 ngày 07/06/2021 - Tháo, đấu lèo, bọc đường dây xà đỉnh đầu trên 03FCO NR Phong An - Thi công đại tu TBA ( SCL) Hoãn
Điện Lực Phù Cát GC530258 Phong An 07:15 ngày 07/06/2021 13:30 ngày 07/06/2021 - Tháo, đấu lèo, bọc đường dây xà đỉnh đầu trên 03FCO NR Phong An 80/1 NR Phong An - XT 475/PCA - Thi công đại tu TBA ( SCL) Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530259 Bắc Phong An 07:15 ngày 07/06/2021 13:00 ngày 07/06/2021 - Tháo, đấu lèo, bọc đường dây xà đỉnh đầu trên 03FCO NR Phong An - Thi công đại tu TBA ( SCL) Hoãn
Điện Lực Phù Cát GC530259 Bắc Phong An 07:15 ngày 07/06/2021 13:30 ngày 07/06/2021 - Tháo, đấu lèo, bọc đường dây xà đỉnh đầu trên 03FCO NR Phong An 80/1 NR Phong An - XT 475/PCA - Thi công đại tu TBA ( SCL) Đã duyệt
Điện Lực Phù Cát GC530868 Bắc Phong An 2 07:15 ngày 07/06/2021 13:00 ngày 07/06/2021 - Tháo, đấu lèo, bọc đường dây xà đỉnh đầu trên 03FCO NR Phong An - Thi công đại tu TBA ( SCL) Hoãn
Điện Lực Phù Cát GC530868 Bắc Phong An 2 07:15 ngày 07/06/2021 13:30 ngày 07/06/2021 - Tháo, đấu lèo, bọc đường dây xà đỉnh đầu trên 03FCO NR Phong An 80/1 NR Phong An - XT 475/PCA - Thi công đại tu TBA ( SCL) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530357 Tân Nghi 2 XBT 07:30 ngày 07/06/2021 10:30 ngày 07/06/2021 Chuyển phụ tải từ TBA Tân Nghi 2 qua TBA Tân Nghi 5 ( TBA Tân Nghi 2 quá tải) Đã duyệt
Điện lực An Nhơn BC530589 Tân Nghi 5 07:30 ngày 07/06/2021 10:30 ngày 07/06/2021 Chuyển phụ tải từ TBA Tân Nghi 2 qua TBA Tân Nghi 5 ( TBA Tân Nghi 2 quá tải) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC530305 TRÀ Ổ 08:00 ngày 07/06/2021 16:00 ngày 07/06/2021 Tháo, đấu lèo ĐZ 22kV (phục vụ thay xà, sứ, TBA) Đã duyệt
Điện lực Phù Mỹ EC538020 VẠN THIẾT 09:15 ngày 07/06/2021 15:00 ngày 07/06/2021 Tháo, đấu lèo ĐZ 22kV (phục vụ thay xà, sứ, TBA) Đã duyệt

Các Tổng công ty điện lực không thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp điện có kế hoạch khi nhiệt độ từ 36 độ C trở lên.

Để cập nhật lịch cắt điện Bình Định, người dân có thể truy cập:

https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục