Điều chỉnh chính sách phù hợp cho thăm dò khai thác dầu khí

16:27' - 17/04/2021
BNEWS Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng, PVN luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí.

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng, với vai trò là lĩnh vực cốt lõi, đóng góp lớn trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế, PVN luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí.

Tuy nhiên, hoạt động thăm dò khai thác dầu khí đang phải đối mặt với những khó khăn về điều kiện kỹ thuật, địa chất, tình hình triển khai thực địa.

Đặc biệt, cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí không còn phù hợp với tình hình mới, ảnh hưởng không nhỏ tới lĩnh vực cốt lõi này.

Cụ thể, Luật Dầu khí và các điều khoản Hợp đồng Dầu khí hiện hành (theo Nghị định 33/2013/NĐ-CP) còn tồn tại bất cập và kém hấp dẫn so với các nước trong khu vực, không phù hợp tiềm năng trữ lượng dầu khí hiện nay nên không thu hút được nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Hùng cho biết thêm, đơn cử như năm 2020, PVN không ký được hợp đồng dầu khí mới, trong khi đó các nhà thầu nước ngoài cũng quyết định giảm khối lượng giếng khoan thăm dò thẩm lượng khi giá dầu giảm sâu.

Mặc dù cải thiện hơn so với 3 năm trước đó, nhưng hệ số gia tăng trữ lượng bù trừ vào sản lượng khai thác năm 2020 chỉ đạt 15,02 triệu tấn, đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, hệ số này ở mức báo động, không đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, PVN định hướng hoạt động thăm dò khai thác gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tham gia thực thi bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Trước mắt, PVN đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng dầu khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong nước; tìm kiếm cơ hội thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài; đồng thời, tăng cường nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò đối với các đối tượng phi truyền thống...

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển trong lĩnh vực thăm dò khai thác, bên cạnh những nỗ lực của PVN thì việc sớm sửa đổi các chính sách về thăm dò khai thác dầu khí phù hợp với tình hình mới; trong đó xây dựng nguồn quỹ phù hợp với tìm kiếm thăm dò, kiện toàn khung pháp lý sẽ là động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đóng góp hiệu quả cho ngân sách Nhà nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, hoạt động thăm dò khai thác dầu khí không chỉ đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của PVN, sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần thực thi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển.

Vì vậy, PVN phải xác định đây là hoạt động cốt lõi trong các lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn để từ đó đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Công Thương sẽ luôn đồng hành trong việc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của Tập đoàn về cơ chế, chính sách liên quan.

Năm 2020, mặc dù chịu tác động kép của đại dịch COVID-19 và suy giảm giá dầu, nhưng PVN đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất; trong đó gia tăng trữ lượng đạt 15,02 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài lần lượt đạt 9,65 triệu tấn và 1,8 triệu tấn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục