EVNICT giữ vai trò chủ chốt trong chuyển đổi số của EVN

18:25' - 10/06/2021
BNEWS Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đang nắm giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và hướng tới trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Tại buổi làm việc giữa Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với công ty với đây, Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành nhấn mạnh, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) có vai trò là đơn vị đầu não thực hiện chuyển đổi số của Tập đoàn và cần thực hiện tốt vai trò đó để EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Theo Chủ tịch HĐTV Dương Quang Thành, với mỗi nhiệm vụ chuyển đổi số, EVNICT cần có kế hoạch, tiến độ triển khai cụ thể. EVNICT cũng cần nghiên cứu xây dựng cấu trúc phần mềm dùng chung, đánh giá hiệu năng và tạo các tính năng, module mở để người dùng có thể phát triển theo nhu cầu.

Đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn theo yêu cầu của người sử dụng. Bên cạnh đó, công ty cần nắm bắt, tiếp cận các công nghệ mới trên thế giới để tham mưu, đề xuất áp dụng trong Tập đoàn sao cho phù hợp xu thế chuyển đổi số.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng đặc biệt nhấn mạnh, EVNICT cần nghiên cứu cơ cấu lại mô hình hoạt động của công ty; xem xét thay đổi tên gọi và cách thức quản trị để phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới.

Theo EVNICT, có 67 nhiệm vụ liên quan chuyển đổi số của EVNICT được chia thành các nhóm: Nâng cao năng lực, thực thi, quản trị điều hành; đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng, triển khai ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng triển khai hạ tầng số; đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.

Trong đó có những nhiệm vụ rất quan trọng như: Xây dựng hệ thống EVN’s Cloud; thiết lập nền tảng số, triển khai công cụ tích hợp và quản trị dữ liệu; xây dựng kiến trúc dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung; lựa chọn và xây dựng kiến trúc nền tảng ứng dụng (Platform); xây dựng hệ thống SOC (trung tâm an ninh, an toàn thông tin) của EVN; ứng dụng người lao động (smartEVN); nâng cấp các hệ thống, phần mềm EVNHES, IMIS, CMIS…

EVNICT cũng đang triển khai chuyển đổi số trong nội bộ công ty với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ người dùng về các dịch vụ công nghệ thông tin; hiện đại hóa quy trình, phương pháp phát triển phần mềm…

Để triển khai thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số EVN giao, ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc EVNICT cho hay, công ty đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác chuyển đổi số và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các nhóm để xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong EVNICT lộ trình 2021-2022, có tính đến năm 2025. Theo đó, Công ty đã có sự chuẩn bị về nguồn nhân lực và đẩy mạnh truyền thông nội bộ về chuyển đổi số tới từng CBCNV./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục