Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 16/1

04:00' - 16/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng hôm nay 16/1.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) cập nhật mới nhất ngày hôm nay và ngày mai 16/1 như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DOTÌNH TRẠNG
Điện lực Hải ChâuAC53AAI3HỒ NGUYÊN TRỪNG06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO các TBA: Nguyễn Phong Sắc; T10 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T1; Xuân Thủy; Trường Nguyễn Khuyến; Thành Đoàn ĐN; T7 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T3- 475/Ngũ Hành Sơn 220;Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A9BCNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO các TBA: Nguyễn Phong Sắc; T10 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T1; Xuân Thủy; Trường Nguyễn Khuyến; Thành Đoàn ĐN; T7 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T3- 475/Ngũ Hành Sơn 220;Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53A9BGBẢO HIỂM XÃ HỘI ĐN06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO các TBA: Nguyễn Phong Sắc; T10 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T1; Xuân Thủy; Trường Nguyễn Khuyến; Thành Đoàn ĐN; T7 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T3- 475/Ngũ Hành Sơn 220;Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABFYĐẠI HỌC KIẾN TRÚC06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO các TBA: Nguyễn Phong Sắc; T10 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T1; Xuân Thủy; Trường Nguyễn Khuyến; Thành Đoàn ĐN; T7 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T3- 475/Ngũ Hành Sơn 220;Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABHMĐẠI HỌC ĐÔNG Á CS206:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Lắp sứ Polymer tăng cường CDDR FCO các TBA: Nguyễn Phong Sắc; T10 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T1; Xuân Thủy; Trường Nguyễn Khuyến; Thành Đoàn ĐN; T7 Khuê Trung Đò Xu; Hồ Nguyên Trừng T3- 475/Ngũ Hành Sơn 220;Đã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VT30Thành đoàn Đà Nẵng06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VT37Hồ Nguyên Trừng T106:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU30Xuân Thủy06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VU34Hồ Nguyên Trừng T306:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVA7T10 Khuê Trung Đò Xu06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VVB7T7 Khuê Trung Đò Xu06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW49TBA Xô Viết Nghệ Tĩnh06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVC53VW66TBA Nguyễn Phong Sắc06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VAACTrường Nguyễn Khuyến06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Cẩm LệVD53VABOCục Hải Quan TP Đà Nẵng06:00 ngày 16/01/2021 17:00 ngày 16/01/2021 Thay dây trung áp 240mm tại vị trí 5/21 (Trụ đo đếm cao thế) đến vị trí 5/41 TBA Hồ Nguyên Trừng T1 nhánh rẽ dọc đường Hồ Nguyên Trừng- 475 T2/NHSĐã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFO8Khu nhà ở CB CNV BV Ung Thư06:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFO9KDC Bệnh viện Ung thư06:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFOJPhú Lộc 106:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQCKDC Danatol06:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQEHòa Minh 3 T806:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQFHòa Minh 3 T506:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQGHòa Minh 3 T906:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFQLDũng Sỹ Thanh Khê06:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFYCHà Hồi06:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFC53FFYDChúc Động06:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAIGTống Văn Trung06:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Thanh KhêFD53FAIHXử lý nước thải Phú Lộc 206:30 ngày 16/01/2021 16:30 ngày 16/01/2021 Di dời đường dây trung thế băng sông Phú Lộc từ vị trí 25 đến vị trí 26 ĐZ 477/XHA (công trình di dời lưới điện phục vụ thi công Cầu qua sông Phú Lộc)Đã duyệt
Điện lực Hải ChâuAD53ABARKS 172 BẠCH ĐẰNG & HẢI ÂU08:30 ngày 16/01/2021 12:30 ngày 16/01/2021 Thay TI định kỳ tủ điện Khách sạn Hải Âu và tủ điện KS 172 Bạch Đằng & Hải Âu -482LTRĐã duyệt

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục