Lịch cắt điện Khánh Hòa hôm nay 16/1

04:30' - 16/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại Khánh Hòa hôm nay 16/1.

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại tỉnh Khánh Hòa hôm nay 16/1 được Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo như sau:

ĐIỆN LỰCMÃ TRẠMTÊN TRẠMTỪĐẾNLÝ DO
ĐL Ninh HòaDC514671PĐ Ninh xuân 1107:00 ngày 16/01/202116:00 ngày 16/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-66 đến TA-70 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_46/2 đến 476NIHO_46/3. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)
ĐL Ninh HòaDC514672PĐ Ninh xuân 1307:00 ngày 16/01/202116:00 ngày 16/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-66 đến TA-70 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_46/2 đến 476NIHO_46/3. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)
ĐL Ninh HòaDC514673PĐ Ninh xuân 1207:00 ngày 16/01/202116:00 ngày 16/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-66 đến TA-70 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_46/2 đến 476NIHO_46/3. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)
ĐL Ninh HòaDD534743CS SX Gạch Bùi Trẻo07:00 ngày 16/01/202116:00 ngày 16/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-66 đến TA-70 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_46/2 đến 476NIHO_46/3. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)
ĐL Ninh HòaDD534753CS SX gạch Ngọc Sở07:00 ngày 16/01/202116:00 ngày 16/01/2021Thi công lắp xà, kéo rãi dây XT 476B-NIHO từ vị trí TA-66 đến TA-70 giao chéo với đường dây XT 476NIHO từ vị trí 476NIHO_46/2 đến 476NIHO_46/3. (Đăng ký theo tờ trình số 1627/Ttr-XNXL ngày 5/1/2021)
ĐL Khe SanhFD53TTLBTBA Tân Triều06:30 ngày 17/01/202107:30 ngày 17/01/2021Tách lèo VT 32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53CT3ZTBA Ca Tăng 316:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53TC1ZTBA Trung Chính 116:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFC53TC2ZTBA Trung Chính 216:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53HDLBTBA Hạt điều Lao Bảo16:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53NHDZTBA Nguyễn Hữu Đoài16:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Khe SanhFD53TTLBTBA Tân Triều16:30 ngày 17/01/202117:30 ngày 17/01/2021Đấu lèo VT32 XT 473 trạm 110kV Lao Bảo
ĐL Diên KhánhEC530002Trạm 02 - Thị trấn DK07:00 ngày 16/01/202117:00 ngày 16/01/2021Di dời lưới điện hạ áp trạm T.02 phục vụ mở rộng đường Nguyễn Khắc Diện- Diên Khánh
ĐL Cam RanhCC53048AT.48A - (15)07:30 ngày 16/01/202110:30 ngày 16/01/2021Đấu nối dây HA kéo mới tại cột 473-CRA/209-20
ĐL Cam RanhCC53048BT.48B - (13)07:30 ngày 16/01/202110:30 ngày 16/01/2021Đấu nối dây HA kéo mới tại cột 473-CRA/209-20 (Xử lý dây hạ áp mất an toàn)
ĐL Cam RanhCC53051AT.51A - (10)07:30 ngày 16/01/202110:30 ngày 16/01/2021Đấu nối dây HA XDM tại cột t T51A/A-3-7

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục