Lịch cắt điện tại Quảng Nam ngày mai 28/1 cập nhật mới nhất

12:30' - 27/01/2021
BNEWS Lịch cắt điện tại Quảng Nam ngày mai 28/1 cập nhật mới nhất.

Lịch cắt điện (lịch ngừng cung cấp điện Quảng Nam) ngày mai 28/1 cập nhật mới nhất được công ty Điện lực Quảng Nam thông báo như sau:

ĐIỆN LỰC TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO TÌNH TRẠNG
ĐL Hội An KS Đông An Beach 07:30 ngày 28/01/2021 13:00 ngày 28/01/2021 ĐL Hội An hoán chuyển CQT TBA KS Đông An, TNĐK MBA XT 476E157 Đã duyệt
ĐL Thăng Bình Cây cốc 2 07:30 ngày 28/01/2021 15:00 ngày 28/01/2021 ĐL Thăng Bình công tác xử lý điểm mất an toàn: Dựng cột, sang dây, xử lý điểm mất an toàn ĐZ 0.4kV TBA Cây Cốc 2 XT 476E152 Đã duyệt
ĐL Thăng Bình Bình Sa 3 07:30 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 ĐL Thăng Bình công tác xử lý điểm mất an toàn: Dựng cột, sang dây, xử lý điểm mất an toàn ĐZ 0.4kV TBA Bình Sa 3 XT 476E152 Đã duyệt
ĐL Duy Xuyên Nam Phước 3 - ODA. 08:00 ngày 28/01/2021 14:00 ngày 28/01/2021 - Điện lực Duy Xuyên công tác chuyển tách lưới đường dây 0.4kV TBA Nam Phước 3 ODA và Nam Phước 12 và xử lý các điểm mất ant oàn theo kiến nghị của địa phương - CPSC công tác kiểm tra đấu nối đường dây 0.4kV và kiểm tra đóng điện TBA Nam Phước 12 xuất tuyến 473E158 - Điện lực Duy Xuyên công tác thay hoán chuyển TBA Nam Phước 3 ODA CQT tết Đã duyệt
ĐL Duy Xuyên Nam Phước 9 - ODA. 08:00 ngày 28/01/2021 14:00 ngày 28/01/2021 - Điện lực Duy Xuyên công tác chuyển tách lưới đường dây 0.4kV TBA Nam Phước 3 ODA và Nam Phước 12 và xử lý các điểm mất ant oàn theo kiến nghị của địa phương - CPSC công tác kiểm tra đấu nối đường dây 0.4kV và kiểm tra đóng điện TBA Nam Phước 12 xuất tuyến 473E158 - Điện lực Duy Xuyên công tác thay hoán chuyển TBA Nam Phước 3 ODA CQT tết Đã duyệt
ĐL Duy Xuyên Thôn 3 Cẩm Phú 08:00 ngày 28/01/2021 16:00 ngày 28/01/2021 Điện lực Duy Xuyên công tác thay hoán chuyển TBA Thôn 3 Cẩm Phú xuất tuyến 476E158 Đã duyệt
ĐL Duy Xuyên NM Nước Nam Phước T2 08:00 ngày 28/01/2021 14:00 ngày 28/01/2021 - Điện lực Duy Xuyên công tác chuyển tách lưới đường dây 0.4kV TBA Nam Phước 3 ODA và Nam Phước 12 và xử lý các điểm mất ant oàn theo kiến nghị của địa phương - CPSC công tác kiểm tra đấu nối đường dây 0.4kV và kiểm tra đóng điện TBA Nam Phước 12 xuất tuyến 473E158 - Điện lực Duy Xuyên công tác thay hoán chuyển TBA Nam Phước 3 ODA CQT tết Đã duyệt
ĐL Duy Xuyên CS Cầu Gò Nổi 08:00 ngày 28/01/2021 14:00 ngày 28/01/2021 - Điện lực Duy Xuyên công tác chuyển tách lưới đường dây 0.4kV TBA Nam Phước 3 ODA và Nam Phước 12 và xử lý các điểm mất ant oàn theo kiến nghị của địa phương - CPSC công tác kiểm tra đấu nối đường dây 0.4kV và kiểm tra đóng điện TBA Nam Phước 12 xuất tuyến 473E158 - Điện lực Duy Xuyên công tác thay hoán chuyển TBA Nam Phước 3 ODA CQT tết Đã duyệt
ĐL Quế Sơn Quế Phú 4.1 08:00 ngày 28/01/2021 12:00 ngày 28/01/2021 ĐL Quế Sơn: Hoán chuyển nội bộ chống quá tải tết năm 2021 TBA Quế Phú 4.1(160 kVA) và TBA T2A-2B Quế Phú (100 kVA) Đã duyệt
ĐL Hội An Điện Dương 6 (CKL) 08:30 ngày 28/01/2021 11:30 ngày 28/01/2021 ĐL Hội An hoán chuyển CQT TBA Điện Dương 6, TNĐK MBA XT 477E157 Đã duyệt
ĐL Điện Bàn KDC Số 2 Điện Thắng 08:30 ngày 28/01/2021 15:30 ngày 28/01/2021 Công ty TNHH Việt Anh Trung đấu nối NR KDC An Dương Đã duyệt
ĐL Quế Sơn T2A-2B Quế Phú 09:00 ngày 28/01/2021 13:00 ngày 28/01/2021 ĐL Quế Sơn: Hoán chuyển nội bộ chống quá tải tết năm 2021 TBA Quế Phú 4.1(160 kVA) và TBA T2A-2B Quế Phú (100 kVA) Đã duyệt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục