60 năm Thông tấn xã Giải phóng: Tự hào là nhà báo-chiến sĩ Thông tấn xã Giải phóng anh hùng

60 năm Thông tấn xã Giải phóng: Tự hào là nhà báo-chiến sĩ Thông tấn xã Giải phóng anh hùng

Tin - ảnh

60 năm Thông tấn xã Giải phóng: Tự hào là nhà báo-chiến sĩ Thông tấn xã Giải phóng anh hùng

16:21' - 11/10/2020

Ngày 12/10/1960, Thông tấn xã Giải phóng chính thức phát đi bản tin đầu tiên tại khu rừng Chàng Riệc thuộc chiến khu Dương Minh Châu (Tây Ninh). Sau gần 15 năm, những nhà báo-chiến sĩ Thông tấn xã Giải phóng đã không quản hy sinh gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, sát cánh để hoàn thành trọng trách lịch sử vẻ vang mà Đảng giao phó, góp phần đưa cuộc kháng chiến sớm đến ngày chiến thắng 30/4/1975.

Tin - Ảnh