75 năm Thông tấn xã Việt Nam: Phát triển TTXVN trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia đa phương tiện mạnh

75 năm Thông tấn xã Việt Nam: Phát triển TTXVN trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia đa phương tiện mạnh

Tin - ảnh

75 năm Thông tấn xã Việt Nam: Phát triển TTXVN trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia đa phương tiện mạnh

10:48' - 11/09/2020

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, TTXVN chuyển sang giai đoạn mới, phát triển vượt bậc cả về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý và điều hành, sản xuất thông tin và trang thiết bị kỹ thuật; đã và đang vươn lên thực hiện mục tiêu trở thành một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực theo mô hình tổ hợp truyền thông quốc gia đa phương tiện mạnh, hiện đại với đủ các loại hình thông tin: tin văn bản, tin ảnh, tin truyền hình, tin đồ họa, tin âm thanh tin-ảnh tích hợp...

Tin - Ảnh