“Bản song tấu” Thông tấn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

“Bản song tấu” Thông tấn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Tin - ảnh

“Bản song tấu” Thông tấn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

08:49' - 15/09/2020

Ngày 12/10/1960, Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) – cơ quan thông tấn của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức ra đời. Từ đó đến khi giải phóng miền Nam, thu non song về một mối (4/1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng, TTXGP và Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) đã chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh phối hợp chặt chẽ để tạo nên “bản song tấu” Thông tấn hào hùng của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tin - Ảnh