Các địa phương sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

Các địa phương sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

Tin - ảnh

Các địa phương sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân

10:38' - 18/05/2021

Hiện nay, các địa phương trên cả nước đã chuẩn bị sẵn sàng cho cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 23/5.

Tin - Ảnh