Chùa Thiên Mụ, nơi lưu giữ 2 bảo vật quốc gia

Chùa Thiên Mụ, nơi lưu giữ 2 bảo vật quốc gia

Tin - ảnh

Chùa Thiên Mụ, nơi lưu giữ 2 bảo vật quốc gia

16:02' - 01/10/2020

Nằm bên bờ sông Hương thơ mộng, chùa Thiên Mụ là ngôi cổ tự nổi tiếng của đất Thần Kinh (Thừa Thiên – Huế) được xây dựng vào thế kỷ XVII dưới thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Hiện nay, ngôi chùa đang lưu giữ 2 bảo vật quốc gia là quả chuông Đại Hồng Chung do chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc vào năm 1710, nặng gần 2 tấn và tấm bia đá dựng năm 1715 khắc bài “Ngự kiến Thiên Mụ tự” của chúa Nguyễn Phúc Chu nói về việc tôn tạo chùa

Tin - Ảnh