Cọn nước - nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc

Cọn nước - nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc

Tin - ảnh

Cọn nước - nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao Tây Bắc

12:46' - 30/08/2020

Cọn nước có từ lâu đời gắn theo phương thức canh tác truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Cọn nước thường được sử dụng ở những nơi sông, suối có dòng chảy thấp so với ruộng canh tác. Cọn nước được làm hoàn toàn thủ công, tận dụng những vật liệu có sẵn từ tự nhiên như tre, vầu, .. đã trở thành nét đặc trưng riêng của miền sơn cước.

Tin - Ảnh