Đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

Tin - ảnh

Đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng

08:28' - 25/01/2021

Sáng 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tin - Ảnh