Đập ngăn mặn Thảo Long – “tấm lá chắn” giữ nước ngọt cho lưu vực sông Hương

Đập ngăn mặn Thảo Long – “tấm lá chắn” giữ nước ngọt cho lưu vực sông Hương

Tin - ảnh

Đập ngăn mặn Thảo Long – “tấm lá chắn” giữ nước ngọt cho lưu vực sông Hương

08:59' - 21/07/2021

Đập ngăn mặn Thảo Long được xây dựng ở cửa ra sông Hương đổ vào đầm phá Tam Giang – Cầu Hai nối thành phố Huế với huyện Phú Vang. Công trình có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất và dân sinh cho vùng hạ du rộng lớn của tỉnh Thừa Thiên – Huế. Qua 15 năm vận hành khai thác, công trình bị xuống cấp nghiêm trọng và đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để sửa chữa, nâng cấp.

Tin - Ảnh