Diện mạo mới của Phú Yên sau 46 năm Ngày giải phóng

Diện mạo mới của Phú Yên sau 46 năm Ngày giải phóng

Tin - ảnh

Diện mạo mới của Phú Yên sau 46 năm Ngày giải phóng

16:33' - 03/04/2021

Sau 46 năm giải phóng, đặc biệt sau 32 năm tái lập tỉnh (năm 1989 - 2021), Phú Yên đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một tỉnh thuần nông, đến nay, kinh tế của tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện, đưa Phú Yên thoát khỏi tỉnh nghèo, trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Tin - Ảnh