Độc đáo sắc màu văn hóa trong Tết Hoa mào gà ở Điện Biên

Độc đáo sắc màu văn hóa trong Tết Hoa mào gà ở Điện Biên

Tin - ảnh

Độc đáo sắc màu văn hóa trong Tết Hoa mào gà ở Điện Biên

10:12' - 27/11/2020

Tết Hoa mào gà là một trong những ngày tết cổ truyền mang tính nhận diện văn hóa độc đáo, đặc trưng, của cộng đồng người Cống ở Điện Biên. Vào dịp tháng 9 hàng năm, khi công việc trên đồng ruộng, nương rẫy đã xong thì người Cống ở bản Lả Chà (xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ) lại tất bật chuẩn bị cho Tết Hoa mào gà. Tết Hoa mào gà có nhiều nghi thức, lễ thức độc đáo, thu hút mọi người tham gia, có tính cố kết cộng đồng cao. Tết Hoa mào là 1 trong 8 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Điện Biên.

Tin - Ảnh