Đồng bào Khmer đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền

Đồng bào Khmer đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền

Tin - ảnh

Đồng bào Khmer đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền

07:48' - 15/04/2021

Đồng bào Khmer Nam bộ và đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng bắt đầu đón mừng Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của dân tộc. Một trong những hoạt động quan trọng của ngày lễ chính là việc dâng cơm đến sư sãi nhằm hồi hướng quả phúc đến ông bà tổ tiên.

Tin - Ảnh