Hà Nội rực rỡ cổ động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hà Nội rực rỡ cổ động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tin - ảnh

Hà Nội rực rỡ cổ động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

10:56' - 18/04/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, hiện nay, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội đã được trang trí các cụm pano, cờ, băng rôn, khẩu hiệu nhằm tuyên truyền, cổ động để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tin - Ảnh