Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Tin - ảnh

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

10:04' - 24/01/2021

Những ngày này, các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là tuyến đường kết nối từ trung tâm thành phố đến Trung tâm Hội nghị quốc gia được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu rực rỡ để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021.

Tin - Ảnh