Hà Nội sẵn sàng cho ngày khai giảng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

Hà Nội sẵn sàng cho ngày khai giảng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

Tin - ảnh

Hà Nội sẵn sàng cho ngày khai giảng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

10:01' - 03/09/2020

Năm học 2020 - 2021, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ lượng sách giáo khoa mới cho lớp 1 để triển khai giảng dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình, ngành giáo dục Thủ đô tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng trường lớp, mua sắm trang thiết bị; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và bố trí, sắp xếp, tập huấn giảng dạy chương trình theo sách giáo khoa mới cho giáo viên... đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh bước vào năm học mới.

Tin - Ảnh