Hà Nội trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin - ảnh

Hà Nội trang hoàng cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10:01' - 17/01/2021

Hiện nay, trên khắp các tuyến đường tại thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ....để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 - 2/2/2021.

Tin - Ảnh