Hà Nội trong ngày đầu triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội trong ngày đầu triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tin - ảnh

Hà Nội trong ngày đầu triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

08:45' - 19/07/2021

Từ 0h ngày 19/7/2021, UBND thành phố Hà Nội triển khai các biện pháp cấp bách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm quy tắc 5K, không tụ tập quá 5 người, tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, hàng ăn chỉ bán mang về...

Tin - Ảnh