Hang Mạc Cao - Kiệt tác kiến trúc trên vách đá

Hang Mạc Cao - Kiệt tác kiến trúc trên vách đá

Tin - ảnh

Hang Mạc Cao - Kiệt tác kiến trúc trên vách đá

10:03' - 14/06/2021

Hang Mạc Cao tại thành phố Đôn Hoàng, Cam Túc là di chỉ Phật giáo, kho tàng văn hóa và kiến trúc Phật giáo lớn nhất tại Trung Quốc, cũng là một trong bốn di chỉ Phật giáo của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Hang Mạc Cao được xây dựng từ năm 366 và trải qua nhiều biến động lịch sử, đến nay, hang Mạc Cao vẫn còn giữ lại gần 500 hang, bảo tồn khoảng 50.000 m2 bích họa và hơn 2000 pho tượng Phật được chạm khắc tinh xảo.

Tin - Ảnh