Khi Công an xã chính quy “4 cùng” với người dân vùng biên Tây Bắc

Khi Công an xã chính quy “4 cùng” với người dân vùng biên Tây Bắc

Tin - ảnh

Khi Công an xã chính quy “4 cùng” với người dân vùng biên Tây Bắc

10:38' - 02/10/2020

Thực hiện Đề án của Bộ Công an đưa công an chính quy về xã, 2 năm qua, lực lượng Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác giữ an ninh trật tự tại cơ sở. Hình ảnh "4 cùng" của các chiến sỹ công an xã chính quy (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng giao tiếp ngôn ngữ) đã trở nên quen thuộc trong từng nếp nhà của đồng bào, là “cầu nối” và hiệu quả nhất để đưa đường lối của Đảng đến với đồng bào dân tộc, để người dân thêm hiểu và giữ trọn niềm tin với Đảng.

Tin - Ảnh