Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần Tài

Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần Tài

Tin - ảnh

Không còn cảnh chen chúc mua vàng ngày vía Thần Tài

08:50' - 21/02/2021

Năm nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, không còn cảnh người dân xếp hàng dài chen chúc chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. Cùng với đó, các cửa hàng vàng chủ động trong công tác phòng, chống dịch.

Tin - Ảnh