Lai Châu gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới

Lai Châu gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới

Tin - ảnh

Lai Châu gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới

08:54' - 21/10/2020

Những năm qua, việc phát triển du lịch ở huyện Phong Thổ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đã góp phần thiết thực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Ngược lại, xây dựng nông thôn mới cũng tạo ra hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, giúp người dân vùng cao cải thiện cuộc sống, điển hình như bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ.

Tin - Ảnh