Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021

Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021

Tin - ảnh

Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021

11:30' - 19/01/2021

Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu vừa tổ chức Lễ hội Gầu Tào huyện Mai Châu năm 2021. Dù thời tiết không thuận lợi do có mưa lạnh nhưng lễ hội vẫn thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân hai xã Hang Kia, Pà Cò cùng du khách trong và ngoài nước.

Tin - Ảnh