Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

Tin - ảnh

Lễ tảo mộ của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

09:12' - 12/04/2021

Sáng 11/4/2021 (nhằm ngày 29/8 Hồi lịch), đồng bào Chăm ở Bình Thuận đã tập trung về nghĩa trang người Chăm hay còn gọi là Động Đỏ (xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) để cùng thực hiện nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên, mở đầu cho cái tết Ramưwan cổ truyền của người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) sống ở Bình Thuận. Lễ tảo mộ là một phong tục, tín ngưỡng dân gian của đồng bào Chăm Bà Ni để tưởng niệm, biết ơn tổ tiên và dòng tộc cũng như tâm linh của mọi người trong cộng đồng.

Tin - Ảnh