Mùa lúa Đông Xuân ở Quảng Trị

Mùa lúa Đông Xuân ở Quảng Trị

Tin - ảnh

Mùa lúa Đông Xuân ở Quảng Trị

09:29' - 12/05/2021

Vụ Đông Xuân 2020-2021 tỉnh Quảng Trị gieo cấy hơn 25.650 ha lúa, trong đó diện tích lúa chất lượng cao đạt trên 19.000 ha; diện tích cánh đồng lớn đạt 5.000 ha. Đến nay, bà con nông dân trong tỉnh đã thu hoạch đạt trên 80% diện tích, năng suất lúa bình quân đạt từ 60 đến 62 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Tin - Ảnh