Nam Định bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối nước truyền thống

Nam Định bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối nước truyền thống

Tin - ảnh

Nam Định bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối nước truyền thống

12:46' - 17/10/2020

Múa rối nước được xem là nét văn hóa đặc sắc và có lịch sử lâu đời của tỉnh Nam Định. Để bảo tồn môn nghệ thuật truyền thống này, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định đã cấp phép biểu diễn cho các đoàn nghệ thuật múa rối nước, đồng thời tạo điều kiện cho các đoàn biểu diễn tại các sự kiện, lễ hội của tỉnh, xây dựng không gian múa rối nước tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, hướng dẫn các địa phương phát triển nghệ thuật truyền thống gắn với phát triển du lịch…

Tin - Ảnh