Nghề nuôi ong lấy mật ở xã Độc Lập

Nghề nuôi ong lấy mật ở xã Độc Lập

Tin - ảnh

Nghề nuôi ong lấy mật ở xã Độc Lập

15:05' - 01/04/2021

Với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, khí hậu thuận lợi và diện tích đất rừng chiếm trên 80%, nhiều hộ dân xã Độc Lập (phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã áp dụng mô hình nuôi ong lấy mật để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Trên địa bàn xã hiện có nhiều hộ phát triển mô hình với số lượng đạt trên 300 đàn, tập trung chủ yếu tại ở các xóm Sòng, Nội…

Tin - Ảnh