Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ

Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ

Tin - ảnh

Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ

10:24' - 11/04/2021

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản chính thức ghi danh Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (thuộc xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghề quỳ vàng bạc xuất hiện ở Kiêu Kỵ cách đây trên 300 năm, dưới thời Hậu Lê. Trải qua bao thăng trầm, làng nghề vẫn giữ được truyền thống và tiếp tục phát triển với quy mô trên 50 hộ gia đình, tạo việc làm cho 300 - 400 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 5 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Tin - Ảnh