Nhớ Tết xưa Hà Nội

Nhớ Tết xưa Hà Nội

Tin - ảnh

Nhớ Tết xưa Hà Nội

11:11' - 12/02/2021

Qua thời gian, cùng với sự phát triển của xã hội, Tết truyền thống của người Việt đã có nhiều sự thay đổi theo hướng hiện đại, đủ đầy hơn, nhưng với nhiều người Hà Nội, những kỷ niệm về cái Tết thời bao cấp đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên, cho dù Tết thời đó còn đơn sơ, thiếu thốn.

Tin - Ảnh