Những bông hoa đất Việt trong thời đại mới

Những bông hoa đất Việt trong thời đại mới

Tin - ảnh

Những bông hoa đất Việt trong thời đại mới

09:07' - 20/10/2020

Bằng nghị lực, tài năng, sáng tạo, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển gia đình, cộng đồng, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới, kết tinh thành những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam - những bông hoa đất Việt đang không ngừng vươn tới chuẩn mực: "Phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng".

Tin - Ảnh