Ninh Thuận - điểm sáng tăng trưởng ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Ninh Thuận - điểm sáng tăng trưởng ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Tin - ảnh

Ninh Thuận - điểm sáng tăng trưởng ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

09:33' - 16/04/2021

Từ vùng đất đầy nắng và gió, 46 năm sau ngày giải phóng (16/4/1975) và thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, đặc biệt với những bước phát triển đột phá những năm gần đây nhờ cách tiếp cận mới, tư duy mới và chiến lược có tầm nhìn xa, Ninh Thuận đã liên tục bứt phá, trở thành điểm sáng tăng trưởng ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, vươn lên lọt vào nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Tin - Ảnh