Quảng trường Ba Đình – Nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước

Quảng trường Ba Đình – Nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước

Tin - ảnh

Quảng trường Ba Đình – Nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước

17:32' - 01/09/2020

75 năm qua, Quảng trường Ba Đình trở thành nơi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Tin - Ảnh