Sản vật mùa nước nổi

Sản vật mùa nước nổi

Tin - ảnh

Sản vật mùa nước nổi

14:28' - 01/12/2020

Hậu Giang là một trong những tỉnh ở cuối nguồn sông Hậu, nên mùa lũ (mùa nước nổi) thường về trễ hơn các tỉnh, thành phố khác. Năm nay, nước lũ không lớn, nhưng do mưa nhiều và kéo dài nên những cánh đồng cũng ngập mênh mông nước trong nhiều ngày. Mùa nước nổi, người dân Hậu Giang lại mưu sinh với công việc giăng lưới, đặt lợp, đặt gặp... bắt cá, bắt chuột.

Tin - Ảnh