Vẻ đẹp huyền ảo của Tháp Nhạn, Phú Yên

Vẻ đẹp huyền ảo của Tháp Nhạn, Phú Yên

Tin - ảnh

Vẻ đẹp huyền ảo của Tháp Nhạn, Phú Yên

09:54' - 16/09/2020

Tháp Nhạn được người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỉ XI, XII trên núi Nhạn, bên cạnh dòng sông Đà Rằng, thuộc phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tin - Ảnh