ty gia bidv

Tag: ty gia bidv

 • Giá USD hôm nay 9/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/3

  08:45'

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, trong khi giá đồng USD tăng thì đồng Nhân dân tệ (NDT) lại giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 8/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/3

  08:37' - 08/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 2/3 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 2/3

  08:41' - 02/03/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.

 • Giá USD hôm nay 17/2 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/2

  08:46' - 17/02/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 21/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/1

  08:59' - 21/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/1

  08:45' - 20/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 19/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 19/1

  08:50' - 19/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 15/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/1

  08:42' - 15/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 13/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 13/1

  08:50' - 13/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 11/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/1

  08:45' - 11/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 8/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/1

  08:37' - 08/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt được điều chỉnh giảm so với cùng thời điểm sáng qua.

 • Giá USD hôm nay 7/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/1

  08:42' - 07/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 6/1 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/1

  08:35' - 06/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng nhẹ.

 • Giá đồng Nhân dân tệ sáng 5/1 tăng mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ sáng 5/1 tăng mạnh

  08:47' - 05/01/2021

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 31/12 giảm mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 31/12 giảm mạnh

  08:37' - 31/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm mạnh và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.