ty gia vcb

Tag: ty gia vcb

 • Giá USD hôm nay 18/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/12

  08:35' - 18/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định và Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động.

 • Giá USD hôm nay 17/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 17/12

  08:34' - 17/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động, trong khi giá đồng USD duy trì ổn định.

 • Giá USD hôm nay 16/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/12

  08:42' - 16/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động.

 • Giá USD hôm nay 15/12 Tài chính & Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/12

  08:50' - 15/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 14/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/12

  08:34' - 14/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 4/12 Tài chính

  Giá USD hôm nay 4/12

  08:34' - 04/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) giữ ổn định.

 • Giá USD hôm nay 3/12 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 3/12

  08:44' - 03/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.

 • Giá USD hôm nay 2/12 Tài chính

  Giá USD hôm nay 2/12

  08:39' - 02/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 1/12 biến động mạnh Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/12 biến động mạnh

  08:35' - 01/12/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động mạnh.

 • Giá USD hôm nay 30/11 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/11

  08:40' - 30/11/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 1/10 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 1/10

  08:28' - 01/10/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.