ty gia vietcombank

Tag: ty gia vietcombank

 • Giá USD hôm nay 30/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 30/9

  08:35' - 30/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, đồng USD tiếp tục giữ giá, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 29/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 29/9

  08:28' - 29/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 25/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/9

  08:35' - 25/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 22/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/9

  08:47' - 22/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp tục ổn định, đồng Nhân dân tệ (NDT) ghi nhận biến động trái chiều.

 • Giá USD hôm nay 21/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/9

  08:39' - 21/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 18/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 18/9

  08:29' - 18/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Fed giữ nguyên lãi suất: Giá USD và Nhân dân tệ cùng biến động Ngân hàng

  Fed giữ nguyên lãi suất: Giá USD và Nhân dân tệ cùng biến động

  08:31' - 17/09/2020

  Fed ngày 16/9 (giờ địa phương) thông báo duy trì mức lãi suất ở mức thấp kỷ lục gần bằng 0%, Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng có biến động .

 • Giá Nhân dân tệ ngày 16/9 tăng mạnh Ngân hàng

  Giá Nhân dân tệ ngày 16/9 tăng mạnh

  08:23' - 16/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 15/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 15/9

  08:34' - 15/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ, trong khi giá đồng USD duy trì ổn định.

 • Giá USD hôm nay 14/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 14/9

  08:53' - 14/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) duy trì ổn định.

 • Giá USD hôm nay 11/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/9

  08:32' - 11/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 10/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 10/9

  08:41' - 10/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ

 • Giá đồng Nhân dân tệ giảm mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ giảm mạnh

  08:34' - 09/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

 • Giá USD hôm nay 8/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/9

  08:35' - 08/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 7/9 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 7/9

  08:42' - 07/09/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.