ty gia vietcombank

Tag: ty gia vietcombank

 • Giá USD hôm nay 22/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/7

  08:56' - 22/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 21/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 21/7

  08:46' - 21/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 20/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 20/7

  09:18' - 20/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 9/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 9/7

  08:49' - 09/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 8/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 8/7

  09:10' - 08/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá đồng Nhân dân tệ sáng 7/7 tăng mạnh Ngân hàng

  Giá đồng Nhân dân tệ sáng 7/7 tăng mạnh

  08:47' - 07/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD giảm nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.

 • Giá USD hôm nay 6/7 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 6/7

  08:49' - 06/07/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 26/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 26/6

  08:38' - 26/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 25/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 25/6

  09:18' - 25/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.

 • Giá USD hôm nay 24/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 24/6

  08:44' - 24/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 23/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 23/6

  08:39' - 23/06/2020

  Sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.

 • Giá USD hôm nay 22/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 22/6

  08:49' - 22/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 16/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 16/6

  09:01' - 16/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.

 • Giá USD tại các ngân hàng tăng mạnh Ngân hàng

  Giá USD tại các ngân hàng tăng mạnh

  08:34' - 12/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD tăng mạnh và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.

 • Giá USD hôm nay 11/6 Ngân hàng

  Giá USD hôm nay 11/6

  08:40' - 11/06/2020

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.