Từ 6 giờ ngày 1/12021 sẽ áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA

05:39' - 01/01/2021
BNEWS Việt Nam và Vương quốc Anh đã hoàn tất thủ tục trong nước cho phép áp dụng tạm thời UKVFTA kể từ 23 giờ GMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 (tức là 6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021 theo giờ Việt Nam).

Sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) được chính thức ký kết vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại London, Vương quốc Anh, Việt Nam và Vương quốc Anh đã hoàn tất thủ tục trong nước cho phép áp dụng tạm thời Hiệp định này kể từ 23 giờ GMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 (tức là 6 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021 theo giờ Việt Nam).
Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu và giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị kết thúc (ngày 31 tháng 12 năm 2020), việc áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA sẽ đảm bảo thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp trong khi hai bên tiếp tục hoàn thành các thủ tục trong nước phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên.
Trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thành các thủ tục trong nước để phê duyệt Hiệp định UKVFTA, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để áp dụng tạm thời Hiệp định; đồng thời triển khai việc xây dựng Kế hoạch thực thi nhằm bảo đảm tận dụng tối đa cơ hội mang lại từ Hiệp định này, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục