Videos

Cần hành lang pháp lý cho khám chữa bệnh từ xa

09:10' - 09/10/2020

Dịch vụ khám chữa bệnh đang có những chênh lệch nhất định về trình độ chuyên môn giữa các tuyến khiến cho tuyến trên luôn bị quá tải. Khám chữa bệnh từ xa là một giải pháp giúp tuyến dưới nâng cao trình độ tay nghề và hạn chế được tình trạng chuyển tuyến, tuy nhiên vẫn cần có hành lang pháp lý để tháo gỡ những vướng mắc mà nhiều bệnh viện đang gặp phải.

Video