Videos

Đề xuất bổ sung đối tượng được giảm 30% thuế TNDN

09:01' - 15/09/2020

Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở rộng đối tượng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người.

Video