Videos

Không chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam

09:00' - 23/09/2020

Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận các loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Video