Videos

Nguy cơ nợ xấu tăng trở lại

17:35' - 20/07/2021

Trong báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ đáng chú ý của các ngân hàng đã tăng lên đáng kể, trong khi những quý trước đó liên tục giảm. Dù chưa hình thành nợ xấu, nhưng những khoản nợ này đang tiềm ẩn nguy cơ khiến nợ xấu tăng trở lại.

Video