Video

Khoa học vũ trụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Videos

Khoa học vũ trụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

09:07' - 08/10/2020

Khoa học vũ trụ đang ngày càng giúp ích nhiều cho cuộc sống. Ví dụ tại Thụy Điển, các nống dân nước này nhận được sự hỗ trợ từ khoa học vũ trụ trong việc canh tác, bao gồm việc đưa ra chính xác lượng phân bón hoặc thuốc trừ sâu họ cần bón trên ruộng của mình.

Video