Videos

Xu hướng bán bảo hiểm tại ngân hàng

09:01' - 21/09/2020

Theo thống kê của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bán bảo hiểm qua ngân hàng chiếm tới 30% tổng doanh thu phí mới. Còn đối với ngân hàng thu từ phí bảo hiểm đóng góp tỷ trọng tích cực vào tổng nguồn thu ngân hàng.

Video